OÜ Täiskuu Tuletõkkekardinad
tel: 372 56500575
faks: 372 6570618
info@taiskuu.ee
 

Kardin Alpha Firescreen 4415-2-SP(SC)/3200-2-SP on mõeldud kasutamiseks ehitistes, hoonetes ja reisilaevades tule ja suitsu leviku tõkestamise eesmärgil kas tule- või suitsutõkkekardinana. Kardin sulgub automaatselt tulekahjusignalisatsiooni keskseadmest või muust asjakohasest andurist signaali saamisel.

Tuletõkkekardinas kasutatakse klaaskiust kootud ning alumiiniumpolümeeriga kaetud pinnalt kuumust tagasi kiirgava toimega Alpha Maritex kangaid. Tuletõkkekardina tulepüsivusklass on E-60.

Tuletõkkekardina valmistamisel lähtutakse tellija objektist tulenevatest mõõtmetest. Varieeruda võib horisontaal- ja vertikaaltarindite pikkus ja tuletõkkekanga mõõtmed. Tarindite konstruktsioon ei sõltu nende pikkusest. Suurimaks vertikaalmõõtmeks antud konstruktsiooni puhul on 4 m ja horisontaalmõõtmeks 20 m.

Juhul kui horisontaalmõõde ületab 7 m, toestatakse tuletõkkekardina kangatrummel tugirullikutega tugitarindiga. Tugitarindid paigaldatakse orienteeruvalt iga 3,5 m järel või proportsionaalselt tuletõkkekardina kogupikkusega selliselt, et tugede vahe ei ületaks 3,5 m. Tugitarindi tugirullikute kõrgust on võimalik valida lähtuvalt kanga kogusest trumlil